www.elllobregat.com

Quants serveis municipals es gestionen des d’empreses privades, a L’Hospitalet?

Por Khristian Giménez
jueves 01 de junio de 2017, 13:22h
D’un temps ençà hem vist com nous mots han passat a formar part del nostre vocabulari habitual, un d’aquest és “remunicipalització”.

Posant en dubte la gestió dels recursos públics per part de l’administració, una part creixent de la societat s’està mobilitzant per reconquistar serveis cedits per l’administració a empreses privades i tant pobles del territori com la gran part dels municipis de l’Àrea Metropolitana, estan estudiant com recuperar aquests serveis.

El passat gener, per conèixer l’estat dels que estan subcontractats a la ciutat, la CUP-PA va sol·licitar a l’Ajuntament informació sobre tots els serveis municipals prestats per personal extern. Durant el mes de maig hem rebut la resposta que per manca de recursos, és inviable fer aquesta tasca, tot convidant al nostre grup municipal a fer-se càrrec d’aquesta recopilació, ja que les dades estan al perfil del contractant i a la liquidació dels pressupostos del consistori. Aquesta mateixa sol·licitud, feta per la CUP Capgirem Barcelona al seu consistori, va generar com a resposta un dossier de 57 pàgines.

Per a alguns Ajuntaments, la remunicipalització pot resultar incòmode i utilitzen com a excusa, tant la suposada incapacitat d’absorció del personal subcontractat com la manca de formació i coneixement del servei. La pèrdua d’aquest coneixement per part de l’administració, provoca l’estranya percepció que el servei és propietat de l’empresa i no pas públic. Fins al punt que hi ha cops on és el cos tècnic de l’administració qui pregunta a l’empresa les característiques del servei.

Llavors, si no hi ha un coneixement tècnic, qui s’encarrega de redactar els plecs de les condicions del servei? Molts cops són proporcionats directament per l’empresa interessada, per tal de facilitar la feina als serveis tècnics o són readaptacions d’antics contractes, amb el perill d’haver quedat desfasats. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios