www.elllobregat.com
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca no té retribució fixa ni al consistori ni a la Diputació

L’alcalde de Sant Andreu de la Barca no té retribució fixa ni al consistori ni a la Diputació

lunes 27 de enero de 2020, 09:00h
Enric Llorca, batlle de la ciutat, consta com a metge titular del Departament de Salut i només cobra dietes de les corporacions municipal i provincial. En general, la pujada de sous al municipi no ha estat gaire pronunciada.
Sant Andreu de la Barca fa un lleuger augment en les retribucions fixes i l’assistència a òrgans col·legiats. El batlle en exercici més longeu de la comarca, Enric Llorca, presideix el municipi des del 1995 sense rebre una retribució fixa establerta, pel fet de continuar exercint com a metge titular del Departament de Salut. Tot i això, segons consta a la proposta de indemnitzacions municipals de l’ajuntament, l’alcalde rep una quantitat important per l’assistència a plens, juntes de govern, comissions informatives, juntes de portaveus i comissions especials de comptes per “especial i major responsabilitat”.
Llorca percep per assistències 40.566 euros anuals, a més de 926 euros més l’any per dietes extraordinàries. Curiosament, a la Diputació de Barcelona és l’únic diputat delegat d’un àrea que no té una dedicació exclusiva o parcial establerta. Només cobra per l’assistència a plens, a 895,36 euros per sessió, amb aproximadament 11 plens a l’any, la retribució resultant és de 9.848.96 euros. És a dir, el sou real (sense plens extraordinaris o dietes no comptabilitzades) de l’alcalde de Sant Andreu de la Barca és de 51.330,96 euros a l’any.

Els regidors tenen un sou similar al de 2015
El salari dels regidors amb dedicació exclusiva o parcial augmenta de mitja uns 30 euros mensuals, un increment inferior al del conjunt dels ajuntaments del Baix Llobregat. Quatre regidors continuen amb dedicació exclusiva, Juan Pablo Beas, Montserrat Tobella, Saray Cantero i Luis Oulego –Eva Prim tenia dedicació completa al 2015 i ara recau sobre Oulego, que al 2015 tenia una dedicació parcial del 60%- amb una assignació mensual de 3.886,30 euros al 2015 (46.635,60 euros anuals) que s’ha vist incrementada fins als 3.900 euros mensuals al nou mandat (46.800 euros anuals).
Respecte dels regidors amb dedicacions parcials, a la nova legislatura tres tenen el 80% d’aquesta amb un salari de 3.120 euros mensuals i altre tres edils amb el 65% de dedicació perceben 2.534 euros mensuals. En aquest cas les dedicacions parcials a l’anterior mandat eran la de la regidora Rosario Ramírez del 75%, amb una retribució de 2.914,72 euros mensuals i quatre regidors amb el 60% que cobraven 2.331,77 euros al mes.

Assistències desiguals a plens, juntes i comissions
Amb el pretext de “per especial i major responsabilitat”, els regidors de Sant Andreu de la Barca tenen una indemnització de 150 euros per sessió, expecte l’alcalde que rep 250 euros per la seva assistència. En aquest sentit succeïx el mateix amb la junta de govern local, on cada membre de l’equip de govern té una assignació de 400 euros per sessió mentre l’alcalde rep 700; a les comissions informatives, els regidors cobren 250 euros per sessió i el batlle 300; a la junta de portaveus els edils 250 i en Llorca 300. I així totes les assistències retribuides com la comissió especial de comptes on els càrrecs electes tenen una indemnització establerta de 160 euros per sessió, a excepció de l’alcalde que rep 250 euros per aquesta “especial i major” responsabilitat.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
1 comentarios