www.elllobregat.com
Pujada generalitzada de les retribucions a l’Ajuntament de l’Hospitalet
Ampliar

Pujada generalitzada de les retribucions a l’Ajuntament de l’Hospitalet

miércoles 29 de enero de 2020, 09:00h
Els tinents d´alcalde cobren un 12% més que a l’anterior mandat, en el que és l’augment retributiu més significatiu. L’alcaldessa Marín renuncia al sou municipal i cobra l’assignat com a presidenta de la Diputació de Barcelona.
En la línia comarcal, les retribucions dels càrrecs electes de l’Ajuntament de l’Hospitalet han augmentat significativament. Començant pel sou de l’alcaldessa, que ha crescut un 9% respecte del passat mandat. En concret, suposa 80.010 euros bruts anuals distribuïts en 12 mensualitats de 5.715 euros cadascuna, més dues pagues extraordinàries el juny i el desembre del mateix import o la part proporcional que correspongui. Tanmateix, l’alcaldessa Núria Marín ha renunciat al sou municipal per passar a cobrar el de la Diputació de Barcelona, de la qual és la presidenta. Per aquest càrrec, Marín percep un salari molt superior al d’alcaldessa, en concret de 104.000 euros anuals, el que significa una retribució bruta mensual de 7.468 euros. A diferència d’altres alcaldes del territori, però, Marín va fer expressa la seva renúncia a cobrar dietes per assistència a les sessions del Ple de l’Hospitalet, tot i que a la Diputació els càrrecs electes cobren uns 9.000 euros l’any per aquest concepte, segons informen fonts de la institució provincial.
Seguint amb els tinents d’alcaldia, són aquests els que protagonitzen un augment més pronunciat de les retribucions, en concret d’un 12% per als vuit regidors del Ple hospitalenc que tenen aquest càrrec –són dos més que el passat mandat-. En concret, aquests passen de cobrar 67.000 euros a 75.012 euros bruts a l’any.
Per la seva banda, els regidors de govern o presidents de Districte reben 70.000 euros bruts anuals, distribuïts en 12 mensualitats a raó de 5.000 euros al mes –més dues pagues extraordinàries-. Aquest és el mateix sou que perceben els regidors portaveus de l’oposició amb dedicació exclusiva, que cobren també 70.000 euros bruts l’any. L’única excepció en aquesta categoria és el cap de l’oposició, Antoni Garcia, d’ERC, que cobra de la Diputació, així com l’alcaldessa Marín.
Pel que fa a les retribucions dels regidors que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial, del 50%, seran de 35.000 euros bruts anuals, sempre i quan hi dediquin 20 hores setmanals com a mínim a la setmana.
Per últim, la resta de membres que no encaixen en cap de les categories anteriorment descrites, això és, ni alcaldia, tinent d’alcalde, regidors de govern o portaveus, cobren per l’assistència als Plens. En concret, 1.625 euros per sessió, amb un límit anual de 19.500 euros. Les assistències que excedeixin aquest límit seguiran sent meritades però no percebudes.
Sigui com sigui, segons l’acord del Ple, el límit total per tots els conceptes retributius i assistències s’ha fixat en 84.904,46 euros anuals. Es tracta d’una xifra que han de respectar tots els membres de la corporació i per sobre de la qual no poden estar-s’hi.
En el Ple en el qual es van aprovar les retribucions, celebrat el juny del 2019, ERC, Ciutadans i Partit Popular es van abstenir, mentre que l’Hospitalet en Comú, que va anunciar que aplicaria una limitació salarial d’acord amb el seu codi ètic, va oposar-se. Davant de les crítiques per la pujada dels sous, el primer tinent d’alcalde, Francesc Josep Bellver, va expressar que aquest era “un tema recorrent” cada mandat i que abaixar el sou dels representants electes no els “apropa a la ciutadania”. Tanmateix, segons va publicar L’Estrella de l’Hospitalet el juliol del 2019, els sous actuals del consistori estan entre el 2% més alts de la ciutat i són sis vegades més alts que el Salari Mínim Interprofessional (SMI).
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios