www.elllobregat.com
Cornellà congela els sous però augmenten els representats amb retribució fixa
Ampliar

Cornellà congela els sous però augmenten els representats amb retribució fixa

viernes 31 de enero de 2020, 09:00h
Antonio Balmón manté el mateix salari que el 2015 amb 71.604,40 euros bruts anuals. Els regidors amb retribucions fixes passen de ser 13 el 2015 a 19 després de les últimes eleccions municipals.
Cornellà manté els salaris sense incrementar en la nova legislatura. Resulta curiós que sigui dels pocs municipis del Baix Llobregat on no s’hagi donat una pujada de retribucions generalitzada, mantenint-se congelats respecte de l’anterior mandat 2015-2019. No obstant això, el canvi essencial es dóna en la quantitat de persones que ara tenen un sou fixe més enllà de l’assistència a òrgans col·legiats. Eren 13 regidors amb dedicacions exclusives i parcials el 2015 i en aquest mandat en són 19, el que comporta un augment del pressupost municipal destinat a sufragar el sou dels polítics de la ciutat.
Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, manté la seva retribució com a batlle en els 71.604,40 euros bruts anuals. Sense variació respecte del 2015. No cobra per l’assistència a òrgans col·legiats com plens o comissions informatives permanents, pel fet que segons estipula el consistori només ho podran fer els “càrrecs sense dedicació parcial o exclusiva”, un sector que ara compta amb sis regidors més que fa quatre anys. Balmón, a més, ha tornat a revalidar la vicepresidència executiva de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) pel que percep d’extra fora del municipi, 885 euros per sessió i assistència als plens del Consell Metropolità i uns altres 885 euros per cada Junta de Govern metropolità.
El primer tinent d’alcaldia, Antonio Martínez, repeteix en el mateix càrrec fins al 2023 i amb una retribució amb dedicació exclusiva de 64.892,02 euros bruts anuals. La resta de tinents d’alcaldia, que en aquesta legislatura són un menys, només quatre, percebran una indemnització total de 58.180,78 euros bruts a l’any amb dedicació exclusiva. A més, per la seva població -és la ciutat més gran del Baix Llobregat- a Cornellà li corresponen tres càrrecs electes que representin el municipi a l’AMB.
D’aquesta manera, més enllà de la vicepresidència executiva de l’alcalde, el primer tinent, Antonio Martínez, i la tinenta Emilia Briones entren a com a consellers del Consell Metropolità, fet pel qual perceben cadascun 265 euros per sessió.
L’any 2015, l’únic regidor delegat era José Manuel Parrado, amb una retribució amb dedicació parcial de 16.523,89 euros bruts l’any. Amb la fixació de salaris el juliol del 2019, hi ha set regidors delegats, tres amb dedicació exclusiva (Ot García, Joana Piñero i Sergio Gómez) que reben 53.031,84 euros l’any; i quatre amb dedicació parcial (Lidia Gómez, Enrique Vanadoy, Manuel Clavijo i Nélia Martínez) amb una indemnització de 16.523,92 euros bruts anuals. Els regidors de districte continuen sent tres amb una retribució amb dedicació parcial exactament igual que la del 2015: 10.097,02 euros bruts anuals.
Entra un portaveu més amb dedicació exclusiva. El 2015 hi havia dos portaveus amb dedicació parcial i un sou de 18.360,02 euros l’any, per a Raquel Albiol (ERC) i Arnau Funes (ICV-EUiA). Ara, després de les eleccions municipals del 2019, Albiol manté la mateixa indemnització i Funes s’intercanvia per Elisabeth García (Podemos). A més Daniel Martínez (Ciutadans) es consolida com a l’únic portaveu amb dedicació exclusiva pel qual percep una retribució de 49.900,06 euros bruts anuals.
La resta de regidors del plenari cornellanenc cobraran per assistència a òrgans col·legiats, indemnitzacions que també es mantenen congelades, amb 360 euros per sessió al ple, 180 euros per sessió a les comissions informatives permanents o un total de 1.182,19 euros l’any per anar a la Junta de Portaveus, en aquests casos només els que no tenen una retribució assignada.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios