www.elllobregat.com
Moret renuncia al sou d’alcaldessa de Sant Boi per cobrar només el de la Diputació
Ampliar

Moret renuncia al sou d’alcaldessa de Sant Boi per cobrar només el de la Diputació

domingo 02 de febrero de 2020, 12:00h

La retribució per a la batllessa creix, però Moret hi renuncia. Augmenten totes les retribucions dels electes santobians, tant les assignades mensualment com les corresponents a l'assistència a òrgans col·legiats

Sant Boi va apujar el sou de manera generalitzada a tots els càrrecs electes després de les eleccions municipals de 2019. A més, l’assistència a òrgans col·legiats com plens i Juntes de Portaveus també van incrementar-se en euros per sessió. Tot això es va donar, com es reflexa a l’acta de l’1 de juliol de 2019, poc abans de que la batllessa de la ciutat, Lluïsa Moret, renunciés a la seva retribució al consistori per passar a cobrar pel seu càrrec a la Diputació de Barcelona, com a presidenta de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar. Ho fa així en compliment de la Llei d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
Moret rebia a l’anterior mandat 2015-2019 una retribució fixa amb dedicació exclusiva com alcaldessa de la ciutat de 68.482 euros bruts anuals. Una vegada la batllessa socialista va revalidar l’alcaldia de Sant Boi a les eleccions municipals del 2019 amb majoria absoluta, el seu salari va establir-se en els 71.248,10 euros bruts anuals. Tot i això, a finals d’aquell mateix mes de juliol Moret va renunciar a la seva assignació a l’Ajuntament de Sant Boi i va adoptar només el de la Diputació de Barcelona, mantenint les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats del consistori. Així, el sou que percep de l’organisme provincial ascendeix a 83.604,64 euros bruts l’any.

La resta dels membres del consistori
Pel que fa a la resta de membres del consistori, els tinents d’alcaldia que eren cinc l’anterior legislatura passen a ser només quatre, prescindint de Josep Puigdengolas. Els tinents tenien un salari amb dedicació exclusiva a l’any 2015 de 60.760 euros bruts anuals, però amb les noves retribucions aprovades al 2019 els quatre tinents actuals (José Ángel Carcelén, Salut González, Juan Antonio Tamayo i Alba Martínez) reben 63.214,20 euros bruts mensuals. Els regidors amb dedicació exclusiva passen dels 53.900 euros bruts anuals als 56.077,14 euros a la nova legislatura 2019-2023. Les dedicacions parcials que l’any 2015 eren de 26.950 euros bruts anuals per regidor, ara passen a ser de 40.055 euros per als edils amb delegacions que conserven la parcialitat de la jornada laboral.
La resta de càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant Boi tenen una indemnització per assistència a plens i Juntes de Portaveus, és a dir, d’òrgans col·legiats del consistori. En aquest cas també es percep una notable pujada de retribucions. Els plens, que durant el mandat anterior es cobraven a 600 euros per sessió, ara passen a tenir una remuneració de 624,24 euros per sessió. A uns 11 plens ordinaris l’any, comporta una indemnització base de 6.866,64 euros anuals, uns 266,64 euros més que fa quatre anys. Els portaveus, que ja tenien una assignació mitjana major que a la resta de la comarca per l’assistència a la Junta de Portaveus, percebran 40,39 euros més per sessió. Això fa que, a una Junta de Portaveus per mes de mitja, cada portaveu rebia al 2015 uns 11.000 o 12.000 euros anuals. Però, ara la indemnització total ascendeix a un import aproximat de 12.484,68 euros bruts anuals.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios