www.elllobregat.com
Sant Joan Despí congela els sous i manté els del mandat anterior

Sant Joan Despí congela els sous i manté els del mandat anterior

sábado 15 de febrero de 2020, 09:00h
L'alcalde Poveda i els presidents de les àrees de territori, serveis a la persona i governança tenen la mateixa retribució bruta a l’any. Els regidors que no desenvolupen la funció de portaveus cobren un màxim de 6.000 euros.
Amb la constitució dels nous consistoris al Baix Llobregat, molts municipis han aprofitat l’ocasió per pujar i equiparar el sou dels deus regidors al 2019. No n’és el cas de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, segons assegura l’equip de comunicació de la corporació municipal “es mantenen a la mateixa línia de l’anterior mandat”.
D’aquesta manera, la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària del 10 de juliol de 2019, va establir els sous per a tots els càrrecs electes. La dedicació exclusiva o total continua essent per l’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i els regidors i tinents d’alcaldia de les àrees de Territori, Espai Públic i Medi Ambient; Serveis a la Persona; Governança i Desenvolupament Local; que tindran una retribució bruta anual de 58.443,72 euros. Sota la dedicació exclusiva, amb un sou menor l’any, 50.942 euros, trobem als regidors delegats de Via Pública, d’Esports, Polítiques Socials, Igualtat i Gent Gran. A més se’ls hi ha de sumar les diferents retribucions per assistència a plens o juntes de govern, i altres comissions.

Dedicacions diverses
La dedicació parcial s’estableix per a tots els partits a l’oposició, és a dir, fora de l’orbita del PSC i els Comuns, amb les excepcions de la regidora d’Educació, amb un sou brut anual de 39.700 euros i un 67,93% de dedicació; el regidor de Benestar Animal, amb la mateixa retribució i dedicació que l’anterior; la regidora de Salut, amb 29.800 euros bruts anuals i un 50,99% de dedicació; i el regidor dels comuns –tots els anteriors pertanyen als socialistes- adjunt a les Polítiques Socials, amb mateixa dedicació i retribució que la regidora de Salut.

Retribucions iguals a les del passat mandat
Una vegada explicats els diferents sous dels membres del govern local que, tal i com ha explicat a aquesta publicació l’equip de comunicació de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, són una repetició que els del mandat 2015-2019, les dedicacions comencen a ser parcials o amb retribucions testimonials als grups de l’oposició. Els portaveus dels diferents grups del plenari tenen una retribució fixa de 21.600 euros bruts l’any amb dedicació del 36,96%, mentre que la resta de regidors (un de Ciutadans i tres d’ERC) no es fixa dedicació mínima però si un sou màxim l’any de 6.000 euros bruts.

Mig miler d´euros per Ple
A més, els regidors del consistori rebran per l’assistència a cada sessió plenària 500 euros. Sense quantificar les extraordinàries que es puguin realitzar durant l’any, amb una sessió al més, cada polític rebrà un extra de 6.000 euros a l’any. Els membres de la Junta de Govern també tenen assignada una retribució de 900 euros per l’assistència a cada sessió. L’equip d’aquest organisme municipal està format per l’alcalde de Sant Joan Despí i set regidors més del seu partit, el PSC, a més de la regidora i tinenta d’alcaldía de Sant Joan Despí En Comú, Margi Gual.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios