www.elllobregat.com
200 números de credibilitat i rigor
Ampliar

200 números de credibilitat i rigor

Per Lluïsa Moret Sabidó, alcaldessa de Sant Boi i Presidenta de la Diputació de Barcelona

viernes 03 de mayo de 2024, 12:58h
Una pràctica habitual en les guerres dels nostres dies és impedir l’accés de periodistes a la zona de conflicte. Amb aquesta mesura, els contendents s’asseguren el control del relat davant l’opinió pública. Més que qualsevol reflexió teòrica, aquest fet il·lustra a la perfecció el valor i la transcendència que la professió periodística continua tenint en el món d’avui com a pilar d’una societat democràtica.

El treball dels mitjans de comunicació lliures i veraços resulta prioritari davant dels reptes que avui plantegen la transformació digital i els canvis en els hàbits de consum de la informació. L’enorme proliferació de portals informatius i l’ús massiu de les xarxes socials han atomitzat el món de la informació. Un fenomen que suposa un pas endavant en la democratització de la comunicació però que també amaga un costat fosc en forma de bombolles digitals on la pluralitat d’opinions no sempre té cabuda i on les emocions i la visceralitat s’imposen a la reflexió i el debat. I en aquest nou panorama és inevitable referir-se també a l’impacte que la Intel·ligència Artificial ja està tenint sobre la professió periodística i la generació de notícies, amb els seus avantatges i les seves incerteses. Per tots aquests motius és tan bona notícia que un mitjà de comunicació com El Llobregat, amb seu a Sant Boi, arribi al número 200 a l’hora que celebra els seus primers 18 anys d’existència. Aquest aniversari ve a confirmar que la tasca periodística rigorosa, guiada per la raó, el matís i la complexitat, continuen comptant amb el favor del públic.

Si, com deia Arthur Miller, un bon diari és una nació parlant-se a si mateixa, El Llobregat és la comarca del Baix Llobregat parlant-se a si mateixa. 200 números informant i creant opinió des de la credibilitat i amb una sempre saludable funció fiscalitzadora dels poders públics. Comptar amb mitjans com El Llobregat és garantir el dret de la ciutadania a accedir a una informació contrastada i rigorosa, a disposar de referents periodístics de qualitat des dels quals abordar des de la proximitat i la diversitat de mirades i opinions els temes que formen part de la nostra realitat més propera.

Contra els pronòstics pessimistes que ja fa temps venen certificant el final de la premsa escrita tal i com la coneixem, hem de celebrar i agrair l’exercici de resiliència d’El Llobregat i el de la resta de mitjans de comunicació de la comarca, tot un ecosistema d’informació plural i diversa amb una insubornable vocació de servei a la ciutadania dels diferents municipis.
Per mols anys, El Llobregat! III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios