www.elllobregat.com

Les entitats es lliuren de l’Impost sobre Societats

Por Beatriz Fontseré
miércoles 18 de marzo de 2015, 01:58h
Només les entitats que rebin més de 50.000 euros anuals de subvenció hauran de portar la doble comptabilitat i tributar l’impost a Hisenda. Tot i que la majoria d’entitats sense ànim de lucre es salva de pagar l’IS, consideren que la llei complica la gestió de les associacions, a més, en un moment dèbil.
Les entitats que reben més de 50.000 euros anuals de subvencions hauran de declarar l’Impost sobre Societats que el govern espanyol ha aprovat recentment. D’aquesta manera, finalment, seran poques les associacions culturals i sense ànim de lucre que hauran de portar la doble comptabilitat i fer una declaració dels seus béns davant d’Hisenda. En un primer moment, aquesta llei obligava a totes les associacions i entitats d’Espanya a declarar l’Impost de Societats, però després de les nombroses queixes rebudes, al febrer es van redactar unes modificacions que només afecten a les entitats amb més de 50.000 euros anuals de subvencions. L’objectiu d’aquesta llei, segons el govern espanyol, és garantir la transparència i evitar les economies submergides, un objectiu que les entitats neguen i que critiquen durament. La majoria assegura que aquesta llei és un atemptat contra el món associatiu i que és una forma de reduir el gruix d’entitats obertes.

Actualment i segons la llei, es queden exemptes de presentar l’Impost de Societats les entitats que tenen ingressos inferiors als 50.000 euros, les que reben ingressos per rendes inferiors als 2.000 euros o les entitats que tinguin totes les seves rendes sotmeses a retenció. Dit d’una altra manera, qualsevol entitat que generi un benefici econòmic superior als 2.000 euros anuals per la seva activitat cultural o per qualsevol altra activitat, haurà de declarar l’Impost de Societats. “Me parece muy mal porque al final nos acabarán cobrando por cualquier cosa, ya sea por el servicio de la gestoría o por cualquier otro impuesto que se inventarán desde Hacienda”, assegura Pilar Castaño, presidenta de l’Entitat Cultural i Recreativa Casa Granada de Sant Boi de Llobregat. Aquesta associació de moment no ha començat a moure papers i encara desconeix si es lliura de presentar la declaració o no. Un cas diferent és l’AMPA Mare de Déu de Montserrat, de Cornellà: “Nosotros no superamos los 50.000 euros de beneficios anuales y por lo tanto, nos libramos de hacer la declaración. Es un alivio no tener que llevar la contabilidad de doble partida, porque era muy complicado. Cuando pensábamos que teníamos que hacer la declaración, se nos hizo un mundo porque, entre que somos pocos y que es algo complicado de elaborar, teníamos claro que nos iba a suponer un gasto extra porque habríamos tenido que pedir ayuda a un gestor. El Ayuntamiento de Cornellà nos quería poner un software para poder llevar la contabilidad y ayudarnos, pero finalmente no hará falta”, explica Ana Sanagustín, presidenta de esta AMPA.

Complica la gestió
Tot i aquestes modificacions de la Llei sobre l’Impost sobre Societats, que va entrar en vigor l’1 de gener d’aquest 2015, i malgrat les modificacions del text inicial, a inicis d’aquest any les associacions i entitats sense ànim de lucre ja van haver de moure papers. Totes aquestes entitats van haver de presentar una declaració informativa sobre les subvencions rebudes durant el 2014. Aquesta llei va obligar a presentar aquest informe davant d’Hisenda a totes les associacions que van rebre més de 3.000 euros durant l’any passat. El maldecap encara es va complicar més quan es van saber que s’havien de donar d’alta a la seu electrònica del Ministeri d’Hisenda perquè des de fa dos anys tots els tràmits s’han de fer de manera telemàtica. “Esta ley me parece una aberración. Las entidades tenemos poco dinero y poca gente y esta ley no defiende a las entidades, todo lo contrario, las condena a desaparecer porque nos complica mucho la vida. En un principio, la declaración del Impuesto de Sociedades nos afectaba, pero con el cambio, que no, creo que nos libramos de todo este lío, pero aún así, me parece una vergüenza de ley”, confiesa Antonio Campuzano, de la Tertulia Flamenca de l’Hospitalet.

Bàsicament, les entitats denuncien les complicacions per desenvolupar la seva feina habitual. Més enllà d’aquestes complicacions evidents -que arriben en un moment dèbil per a les associacions, amb un envelliment dels seus membres i amb una reducció important dels seus pressupostos-, les entitats no han de patir per la declaració del Impost sobre Societats, ja que al no tenir ànim de lucre, no tenen beneficis. Això sí, a partir d’ara, qualsevol activitat cultural que sigui de pagament, haurà d’incloure específicament l’IVA. Per exemple, si una associació cultural andalusa organitza un concert de sevillanes i cobra l’entrada a l’espectacle per pagar el lloguer de l’equip de música, en el tiquet de l’entrada haurà d’especificar-se l’IVA. III
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios