www.elllobregat.com

Aulas digitales

01/09/2023@19:50:00
La digitalització de las aules és positiva o és negativa? Ha estat positiu substituir els llibres per “tablets”? I les pissarres per pantalles? Quin seria el model més recomanable? Totes aquestes preguntes són complicades, i les respostes encara més.

El informe 2023 sobre tecnología y educación de la UNESCO ha alimentado un falso debate: allá donde este organismo internacional alerta sobre el papel de las empresas tecnológicas o sobre la exclusión digital, algunas lecturas interesadas han creído ver una recomendación de prohibir los móviles en las aulas.
  • 1