www.elllobregat.com

CCB, netejar abans de tancar

Por Khristian Giménez
jueves 04 de mayo de 2017, 03:26h
El Resulta complicat resumir amb unes línies, el cúmul d’irregularitats que la Sindicatura de Comptes ha reflectit al seu informe sobre la gestió del Consell Comarcal del Barcelonès (CCB).

Des d’un deute de 65 milions de la seva empresa pública Regesa, fins als sospitosos tràmits i adjudicacions d’obres, passant per les anomalies a la gestió de convenis i personal.

Un informe que ha arribat a l’Oficina Antifrau, a través de la denúncia que vam presentar les candidatures Poble Actiu del propi ens supra-municipal, el passat mes de març. Per aquest, i d’altres motius, no exempts de polèmica ni de processos judicials, el Consell Comarcal del Barcelonès presidit per Francesc Belver, (Tinent d’Alcaldia a l’Hospitalet), encara el seu final. I no s’equivoquin, a la CUP-Poble Actiu ens n’alegrem. Però, també restem expectants i preocupades perquè aquesta dissolució no pot suposar en cap cas, un rentat de cara sense depuració de responsabilitats.

Per tant, abans de fer qualsevol pas, és imprescindible: fer una valoració real dels actius i passius, mitjançant l’encàrrec dels informes jurídics i econòmics necessaris, per tal d’avaluar les diverses opcions existents, per a la dissolució del CCB i especialment pel repartiment d’actius, passius, competències i serveis que actualment gestiona el CCB.

Perquè a més a més, garantir la transparència, el control i fiscalització pública i dels grups polítics, de tot el procés de dissolució i liquidació del CCB i les seves empreses, passa perquè a la comissió tècnica i política per a la dissolució, al Consell d’Alcaldesses, hi tinguin representació tots els grups polítics del Consell Comarcal. Intentar apartar-hi als grups, suposaria un frau democràtic, especialment en l’àmbit del municipalisme.

Tanmateix, davant l’escenari de la seva dissolució, des de les candidatures Poble Actiu al CCB hem proposat eliminar les figures directives actuals del Consell (director, gerent, adjunt, etc.) i sol·licitar a la Generalitat el nomenament d’un interventor/a o administrador/a que exerceixi les funcions executives del CCB, durant el període restant. Per tal d’estalviar-nos, entre d’altres despeses, l’elevadíssim sou del gerent del CCB: 97.000 euros anuals. III

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios