www.elllobregat.com
8.500 alumnes a prova al Baix

8.500 alumnes a prova al Baix

viernes 01 de marzo de 2019, 10:02h
Els controls d’avaluació de les competències bàsiques dels estudiants de quart d’ESO van tenir lloc a mitjans de febrer.És el vuitè any que es porten a terme i serveixen per fer una diagnosi, ja que no marquen la superació o no d’aquesta etapa.

Gairebé 8.500 alumnes de quart d’ESO del Baix Llobregat es van enfrontar a mitjans de febrer a les proves de competències bàsiques del departament d’Educació. Es tracta d’uns exàmens que, més que marcar o no la superació de la Secundària, serveixen per fer una diagnosi de la situació i del nivell dels alumnes en les diferents matèries.

Els alumnes baixllobregatins formen part dels 75.000 tant de centres públics com privats o concertats que van haver de fer aquestes proves d’anglès, català, castellà i aranès -només a la Vall d’Aran-, matemàtiques i de competències cientificotecnològiques. En les proves de competència lingüística s’avalua la comprensió lectora i l’expressió escrita, i també es valora la reflexió i la valoració. En el de les matemàtiques i les matèries cientificotecnològiques s’inclouen exercicis referits a fenòmens naturals i tecnològics, i d’interpretació de dades i ús de la metodologia científica.

Aquest és el vuitè curs que es porten a terme i, com a novetat, s’ha introduït una millora tècnica per agilitzar el sistema de correcció. A cada quadern li corresponen dos fulls de respostes, un per respondre les preguntes tancades, que es corregeix de manera automàtica, i un altre per respondre les preguntes obertes i per escriure-hi la redacció per a la part de competència comunicativa lingüística.

Els resultats de l’any passat
A principis de curs, els Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat van fer públics els resultats de les competències bàsiques del curs passat. En comparació amb l’anterior només hi va haver millora en llengua catalana, passant d’un 74,5 del curs 16/17 a un 75,7 el 17/18. Pel que fa a la resta de matèries, els resultats van ser lleugerament pitjors, en especial a les matemàtiques, amb un descens de dos punts [veure gràfic].

Pel que fa a la resta de Catalunya, entre el curs passat i l’anterior només hi va haver pitjors resultats en matemàtiques -gairebé dos punts, també- i anglès -de només dues dècimes-, mentre que en la resta de matèries es van millorar resultats, destacant els de llengua catalana i cientificotecnològica.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios