www.elllobregat.com

Els de dalt del Baix

Món laboral: recuperació amb assignatures pendents
Ampliar

Món laboral: recuperació amb assignatures pendents

Por Carlos Waltemathe
viernes 20 de marzo de 2020, 13:17h
Radiografia del món laboral al Baix Llobregat i l'Hospitalet inclós al llibre 'Els de dalt del Baix', la Wikipèdia de la comarca.

Panorama: La recuperació laboral a la comarca és un fet

El mercat laboral al Baix Llobregat i l’Hospitalet s’ha anat recuperant en els últims anys. De fet, segons les últimes dades del maig del 2019 el Baix Llobregat arriba al seu sisè any consecutiu en disminució de l’atur registrat, amb 37.994 persones aturades a les oficines del Baix Llobregat i 14.215 a l’Hospitalet.

Al Baix Llobregat i l’Hospitalet conviuen més d’un milió de persones, aproximadament la meitat de les quals estan treballant o en condicions de fer-ho. Concretament, som 1.080.236 habitants i els afiliats a la Seguretat Social al primer trimestre del 2019 eren 463.124 persones.

Creix la població activa ocupada

La població activa ocupada, és a dir, la que treballa per compte propi o d’altre tipus, ha anat creixent en els darrers anys. Especialment, la recuperació econòmica dels últims quatre anys ha empès moltes persones a repensar-se treballar per a elles mateixes o simplement iniciar un nou projecte en solitari. Així, si parlem de població activa ocupada el 2018 l’ocupació ha augmentat al Baix Llobregat un 3,7% en relació el 2017, situant-se amb 311.903 llocs de treball, el 9,6% de tota Catalunya, segons les dades de l’Observatori de Treball i del Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Així, la comarca comptava a finals del 2018 amb 261.369 assalariats i 50.534 autònoms, un 4,3% i un 0,7% més respecte a l’any passat, respectivament. La població ocupada de L’Hospitalet de Llobregat, per altra banda, sumava 107.066 persones a finals de l’any 2018.

Les activitats econòmiques que més ocupació han creat i, per tant, han fet baixar l’atur registrat a la comarca, segons dades del primer trimestre del 2019 de l’OCBLL, són les activitats d’indústries de fusta i suro (amb una disminució de l’atur d’un 24,8%), materials i equips elèctrics (15%), confecció de peces de vestir (10,2%), serveis d’allotjament (9,4%) i construcció d’immobles (9,2%). En canvi, activitats com el comerç al detall, el transport terrestre i les activitats postals i de correus són algunes de les que més han fet disminuir l’afiliació aquest trimestre i pujar l’atur registrat. Tot i això, l’atur ha continuat disminuint com en els sis anys anteriors.

L’any 2018 també hi ha hagut un increment d’afiliats a la Seguretat Social al Baix Llobregat, 264.662 persones en termes absoluts. Les activitats que han generat més afiliats han estat les relacionades amb l’educació, les activitats especialitzades de la construcció i el transport aeri. En sentit contrari, on més ha baixat la afiliació al llarg del 2018 ha estat en el comerç al detall, les activitats especialitzades en transport terrestre i les activitats de lloguer.

Clica aquí per seguir llegint l'article

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios