www.elllobregat.com
Un 2022 de recuperació i un 2023 que ha començat amb incerteses

Un 2022 de recuperació i un 2023 que ha començat amb incerteses

Per Joan Soler
President de PIMEC Baix Llobregat – L’Hospitalet

jueves 02 de marzo de 2023, 09:40h
A partir d’ara ens haurem de centrar en pensar com reduïm el dèficit públic que hem generat tant al nostre país com al conjunt de la Unió Europea, derivat d’aquests suports

Fent balanç de l’any 2022 ens adonem que vam arrossegar les conseqüències i efectes colaterals de la pandèmia en forma d’inflació, problemes de subministraments i encariment de l’energia. Malgrat tot, podem dir que no va ser un any dolent, però certament si que va ser pitjor del que s’esperava i es volia, especialment l’últim trimestre de l’any, moment en què es van generar molts dubtes pel que fa a l’evolució de l’economia de cara al 2023.

Els companys empresaris amb els que parlo em diuen que les vendes els van bé, però que tenen problemes de marges pels efectes colaterals esmentats i de caixa pels venciments dels ICOs i per l’eterna dilació amb els cobraments, un problema endèmic que costa reconduir malgrat els esforços que estem fent des de la nostra patronal. Ofegar els proveïdors, que sovint són petites i mitjanes empreses amb poca capacitat de negociar, sembla poc lloable i, fins i tot, curt de mires.

Cal destacar, però, que per alguns sectors amb molta dependència de l’energia, com el transport i la indústria, l’any 2022 no va ser bo. En la majoria de casos, les empreses no van poder traslladar l’increment de costos als preus i es van veure immerses en una situació molt complicada. Des de PIMEC Baix Llobregat – L’Hospitalet, considerem que les administracions han de continuar oferint-los suport per facilitar que puguin fer front a l’actual context. No podem oblidar que el recolzament que han rebut les empreses fins al moment ha estat clau per sostenir el teixit productiu i la capacitat adquisitiva de les famílies.

Les mesures que s’han adoptat des de les diferents administracions i les ajudes que aquestes han proporcionat, juntament amb els estalvis que empreses i famílies han atresorat prudentment durant els darrers anys, han permès anivellar els dèficits que patien els uns i els altres i minvar els impactes negatius. De fet, la prestigiosa publicació The Economist situa Espanya com el quart país d’entre els membres de la OCDE amb millor evolució econòmica l’any 2022, tenint en compte el PIB, la inflació, el mercat de valors i el deute públic. L’excepció ibèrica aconseguida amb l’energia ha estat clau per atenuar la inflació, així com el fi de les restriccions al sector turístic. Bones notícies que ens donen un punt de partida competitiu que podem aprofitar.

A partir d’ara ens haurem de centrar en pensar com reduïm el dèficit públic que hem generat tant al nostre país com al conjunt de la Unió Europea, derivat d’aquests suports. Primer caldrà anivellar el dèficit i després enfocar el retorn del deute per tal d’anar-lo reduint. Serà necessari estalviar però, per sobre de tot, caldrà afavorir que es donin les condicions necessàries per tal que les empreses puguin millorar la seva productivitat, el seu volum de negoci i els seus marges. En última instància, si s’aconsegueixen aquestes millores també es podran traslladar als salaris i a la recaptació impositiva, tenint en compte que les empreses són una de les principals fonts de recaptació dels sector públic. De fet, aquestes aporten un terç del total ingressat i un 60% dels pressupostos de la Seguretat Social. Per tant, mirem d’establir un acord marc de consens on aquestes directrius esdevinguin el full de ruta, les directrius que orientin totes les polítiques, públiques i empresarials.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios